Ansøgning om skolebuskort

Ansøgning om skolekørsel i skoleåret 2024/2025

Fra mandag den 3. juni 2024 til og med mandag den 10. juni 2024 er der åbent for bestilling af skolekørsel.

Hvis du ikke får tilmeldt dit barn inden tidsfristens udløb, kan vi ikke garantere, at dit barn har kørsel fra skolestart.

Bemærk, at kommunens serviceniveau er kørsel til og fra skole/undervisning.

Alle befordringsberettigede elever kan via nedenstående link ansøge om enten kørsel med skolebus eller Movia Skolekort

Vigtigt: Fornyelse af periode på Movia Skolekort skal aktiveres (via check in) inden 60 dage: 

Hvis dit barn allerede har et Movia Skolekort skal dette også bruges til næste skoleår. Det betyder at eleven ikke får et nyt kort – det nye skoleår bliver automatisk indlæst på det eksisterende kort. I disse tilfælde skal man huske at aktivere kortet inden 60 dage fra 1. august 2024. 

Alle elever, som har skolekørsel med skolebus i dag, og som fortsat ønsker det i kommende skoleår, skal udfylde stamkort til busselskabet i nederste link.

Det gælder dog kun, hvis eleven fortsat er berettiget til befordring med skolebus.

Afstandskrav 4. – 6. klasse er min. 6 km.

Elever i kommende 0. klasse kan søge om kørsel med skolebus eller om Movia Skolekort via et af nedenstående links.

Elever i 7.-9. klasse kan, som udgangspunkt, kun søge om Movia Skolekort.

Hvis du ikke nåede at ansøge inden tidsfristen, skal du kontakte din skoles kontor.