Ansøgning om skolebuskort

Ansøgning om skolekørsel i skoleåret 2023/2024

Fra fredag den 2. juni 2023 til og med fredag den 16. juni 2023 er der åbent for bestilling af skolekørsel.

Hvis du ikke får tilmeldt dit barn inden tidsfristens udløb, kan vi ikke garantere, at dit barn har et gældende Movia Skolekort

Bemærk, at kommunens serviceniveau er kørsel til og fra skole/undervisning.

Alle befordringsberettigede elever skal via nedenstående link ansøge om skolebuskort. Vigtigt: Fornyelse af periode skal aktiveres (check in) inden 60 dage: 

Hvis dit barn allerede har et Movia Skolekort skal dette også bruges til næste skoleår. Det betyder eleven ikke får et nyt kort – det nye skoleår bliver automatisk indlæst på det eksisterende kort. I disse tilfælde skal man huske at aktivere kortet inden 60 dage fra 1. august 2023. 

Elever, som har skolekørsel i dag og som fortsætte på samme skole skal ikke søge om skolebus til det nye skoleår, bemærk dog regler om afstandskrav, hvis eleven skifter fra 3. – 4. klasse og fra 6. – 7. klasse.

Elever i specialklasser, som fortsætter i samme tilbud på samme skole og som har kørsel i dag – skal ikke søge om kørsel. Forældre til nye specialklasseelever skal kontakte skolen for bestilling af kørsel.

Elever i kommende 0. klasse kan søge om kørsel med skolebus eller om Movia Skolekort via AULA.

Elever i 7.-9. klasse kan, som udgangspunkt, kun søge om Movia Skolekort.

Hvis du ikke nåede at ansøge inden tidsfristen, skal du kontakte din skoles kontor.