Handleplan for ordblinde børn og unge

Gode sproglige kompetencer er afgørende for børns udvikling og dannelse, idet sprog giver børn mulighed for at udtrykke sig om følelser, tanker, behov og viden om verden. Kommunikation og sprog har derfor stor betydning for børns deltagelse i sociale – og læringsfælleskaber, demokratiske processer og samfundet.