Trafikfarlige veje

Hvis skolevejen erklæres for trafikfarlig af politi og kommune, sørger kommunen for kørsel - uanset afstand. Veje og krydsninger inden for byområdet betegnes kun i helt særlige tilfælde som trafikfarlige. Af kortet fremgår de veje, der i 2014 er vurderet som trafikfarlige. Kortet er vejledende og der foretages løbende nye vurderinger.