Sikkerhed ved kørsel i skolebus

Det er vigtigt for såvel passagerer som chauffører, at det er sikkert, rart og trygt at køre i skolebus. Derfor er der regler, som skal overholdes.

Chaufføren skal kunne koncentrere sig om kørslen. At bringe barnet sikkert frem, er chaufførens primære arbejdsopgave.

Overordnet handler det derfor om:

Sikkerhed:

 • at alle så vidt muligt sidder ned under kørslen
 • at tasker og lignende ikke er placeret i midtergangen
 • at der kun samtales med chaufføren, når bussen holder stille
 • at man venter med at gå over vejen, indtil bussen er kørt

Tryghed:

 • at ingen mobbes eller drilles i bussen
 • at de yngste børn sidder forrest
 • at chaufførens anvisninger følges

Respekt/omgangstone:

Det forventes, at eleverne opfører sig, så de ikke er til gene for andre og med gensidig respekt.

 • at der tales ordentligt til hinanden
 • at der ikke spilles musik/ringetoner på I-pod/mobiltelefon i bussen
 • at der ikke spises og drikkes i bussen
 • at der benyttes affaldsposer til affald
 • at sko og støvler ikke er på sæderne
 • at hærværk selvfølgelig er forbudt

Skulle der mod forventning opstå problemer med en elev i forbindelse med skolebuskørslen kontaktes skolen, som herefter taler med forældrene. Det er vigtigt at have en løbende dialog om skolebuskørsel, så skolebuskørsel har udgangspunkt i et samarbejdet mellem forældre/elever/skole/busselskab og administration. Der tages kontakt til hinanden, inden problemerne bliver for store. På den måde håber vi at kunne sikre en god skolebuskørsel for alle.