Bekymring for et barn - underretning

Hvis du har kendskab eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under andre forhold, der bringer deres sundhed eller udvikling i fare, kan du meddele det til Gribskov Kommune. Dette kan du gøre gennem en underretning.

Det er vigtigt, at vi alle er opmærksomme på, om et barn eller en ungs trivsel og udvikling er i fare. Derfor kan alle underrette kommunen, og alle privatpersoner kan gøre det anonymt.

Hvordan underretter jeg kommunen?

  • Som privat person har du følgende muligheder til at underrette kommunen:
  • Send en mail via din digitale postkasse på borger.dk
  • Send en almindelig mail til kommunen. Vær opmærksom på, at dine oplysninger ikke er krypteret og sikret, så vær generel og bed os om at kontakte dig for yderligere.
  • Mailadressen er underretning@gribskov.dk
  • Vi anbefaler, at du bruger Digital Post løsningen som beskrevet ovenfor.
  • Send et brev til Gribskov Kommune: Center for Sociale Indsatser, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge
  • Ring til Gribskov Kommunes Call-center, tlf. 72 49 60 00

Åbningstider:

Mandag - onsdag kl. 10.00- 14.00
Torsdag kl. 10.00 - 17.00
Fredag kl. 10.00 - 13.00.

Hvis du har oplyst navn og adresse eller e-mail, vil du inden 6 dage, modtage en kvittering for at underretningen er modtaget.

Hvad skal der stå i en underretning?

  • Så relevante informationer som muligt om barnet/den unge og den konkrete bekymring (husk barnets fulde navn, så det er muligt for kommunen at identificere barnet/den unge).
  • Hvis du opgiver dit navn i underretningen, har vi mulighed for at kontakte dig for yderligere oplysninger, hvilket kan være en stor hjælp i vores arbejde.
  • Ønsker du at være anonym, skal du udelade oplysninger om dig selv. Derfor må dit navn ikke fremgå af mailen eller brevet. Hvis du ringer og ønsker at være anonym, skal du ikke sige dit navn, men blot fortælle, at du vil aflevere en anonym underretning.
Kontakt

Digitalpost

Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Tlf: 7249 6000

Digital post til underretningspostkassen