7. - 9. E og 7. - 9. Y på Nordstjerneskolen

Specialpædagogisk tilbud på Nordstjerneskolen i Helsinge for unge fra 13 år eller 7. klassetrin med socioemotionelle vanskeligheder, især sårbare, skrøbelige og indadvendte unge.

De unge har så massive udfordringer, at de ikke profiterer tilfredsstillende af et alment undervisningstilbud. De unge kan have specifikke indlæringsvanskeligheder, der typisk udspringer af deres socioemotionelle vilkår, herunder fx dyslektiske vanskeligheder. Derudover kan de unge have udviklet en manglende tro på at indgå i sociale fællesskaber, og udviser usikker tilknytning til såvel jævnaldrende som voksne.

Læs servicebeskrivelsen for 7.-9. E på Nordstjerneskolen her

Læs servicebeskrivelsen for 7.-9. Y på Nordstjerneskolen her

Kontaktoplysninger:
Nordstjerneskolen Helsinge
Boagervej 26
3200 Helsinge
Telefon: 7249 9250