Ungeindsatsen - unge mellem 14 og 29 år

Er du ung mellem 14 og 29 år og endnu ikke i gang med en uddannelse eller et job? - eller har du brug for kommunens støtte på grund af personlige eller sociale årsager? Så kan du få hjælp fra den fælles kommunale ungeindsats.