Specialklasser - Gribskolen

Specialpædagogisk tilbud for børn og unge med ikke alderssvarende kognitive kompetencer, hvis særlige behov aktuelt ikke kan tages hånd om inden for en almenklasse med støtte.

Specialklasserne er målrettet børn og unge, der kan have indlæringsvanskeligheder, sociale vanskeligheder eller udviklingsforstyrrelser indenfor ADHD og ADD eller autismespektrumsforstyrrelser i lettere grad.

Børn og unge i Specialklasserne kan profitere af at være i et tilbud i tilknytning til et alment pædagogisk miljø. Det karakteriserer målgruppen, at børnene og de unge har brug for en anden tilgang til læring end i den almene klasseundervisning.

Læs servicebeskrivelser for Specialklasserne på Gribskolen her

Kontaktoplysninger:
Specialklasserne Gribskolen
Stationsvej 10
3230 Græsted
Telefon: 7249 9050