Indmeldelse og udmeldelse af FO og klub

Brug Digital Pladsanvisning, når du skal skrive et barn op.

Når du vil skrive dit barn op til fritidsordning (FO) eller klub, skal du bruge Digital Pladsanvisning. Ønsker du at melde dit barn ud, skal det også ske via Digital Pladsanvisning. Gribskov Kommune har en måneds opsigelse på fritidsordning og klub til udgangen af efterfølgende måned.

Til - og fravalg af moduler

Tilvalg af modul f.eks. udvidet åbningstid eller morgenåbent i en fritidsordning, kan ske fra dag til dag, mens fravalg/ændring af et modul skal ske med en måneds varsel pr. den sidste dag i en måned.

Økonomisk fripladstilskud

Du har mulighed for at søge økonomisk fripladstilskud til de kommunale FO'er, hvis din indkomst berettiger til det.

Takster og tilskud til FO, Mini-FO og klub

Her finder du priser og tilskudsmuligheder.

Takster og tilskud 2021

Fritidsordninger (FO) **

Mini-FO (01.04.-31.07.2021 - kommende 0.klasser fra kl. 8:00) 1.601 kr.
Morgenmodul (0.-5. klasse) 425 kr.
Eftermiddagsmodul (0.-2. klasse) 1.601 kr.
Eftermiddagsmodul (3.-5. klasse) 940 kr.
Klippekort til FO for 6. klasse (10 gange) 400 kr.

Klubtilbud for 6.klasse**

Klubtilbud for 6. klasse 99 kr.

*Sandslottet, Bjørnegården og Skt. Helene, Børnehus Gilbjerg Børnehus (afdeling Birkevang – ingen frokostordning i juli) **

Juli måned er betalingsfri i FO og klub.

Taksten er fremskrevet med forventningen til prisudviklingen i 2021

Takster og tilskud 2020

Fritidsordninger (FO)

Mini-FO (01.04.2020-31.07.2020 - for kommende 0.klasser fra kl. 8:00) 1584 kr.
Morgenmodul (0.-5. klasse) 421 kr.
Eftermiddagsmodul (0.-2. klasse) 1.584 kr.
Eftermiddagsmodul (3.-5. klasse) 931 kr.
Klippekort til FO for 6. klasse (10 gange) 394 kr.

Klubtilbud for 6.klasse

Klubtilbud for 6. klasse 179 kr.

Juli måned er betalingsfri i FO og klub. Taksten er fremskrevet med forventningen til prisudviklingen i 2020