Specialdagtilbud

Læs om de specialpædagogiske dagtilbud i Gribskov Kommune

Gribskov Specialbørnehave

Frederiksværkvej 107, 3200 Helsinge 7249 9200

Gribskov Special børnehave er et lille hyggeligt hus hvor vi har børn fra 0-6 år. Børnehaven er målrettet børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har behov for særlig støtte. Børnene er fordelt på to stuer. Vi bor i nye, pæne, lyse lokaler med plads til at kunne rumme børnenes forskelligheder og behov. Vi har bl.a. motorikrum samt en ny legeplads hvor børnene kan blive udfordret. Personalet består af en alsidig gruppe pædagoger, der alle er uddannet.

Klar Parat Skole (PDF)

Femgårdsvej 8, 3210 Vejby, tlf. 72496599.

Klar Parat Skole er et specialpædagogisk dagtilbud for børn i alderen 5-7 år, der har deres sidste børnehave år eller har fået skoleudsættelse. I Klar Parat Skole er det primære mål at forberede barnet til et fremtidigt skoletilbud og samtidig afklare, hvilken særlig indsats barnet har behov for, så det efterfølgende kan indgå og trives i et af kommunens skoletilbud, enten på almen- eller specialområdet.