Råd og vejledning til børn, unge og familier

Åben, anonym telefonrådgivning er et tilbud til børn, unge, forældre og andre borgere i Gribskov Kommune, der har kontakt med børn og unge mellem 0 og 18 år. Her kan man få en enkeltstående samtale med udvalgte fagpersoner om de udfordringer, som børn og unge mellem 0 og 18 år kan have.

Rådgivningen 

Du kan spørge om alt, der relaterer sig til børn og unge mellem 0 og 18 år. Det kan f.eks. være om skole, uddannelse eller fritidsliv, familieproblemer, sundhed eller personlige problemer og konflikter.

Vores rådgivere er uddannede til at give råd og vejledning om stort og småt, så du kan spørge om alt, der er relateret til børn og unge mellem 0 og 18 år.

Vi registrerer dig ikke nogen steder, og du bestemmer selv, om du vil oplyse dit navn. Alle spørgsmål behandles fortroligt, og rådgiverne skriver ikke noget ned, så du kan trygt henvende dig med problemer eller spørgsmål.

Der er som udgangspunkt rådgivere med forskellig faglig baggrund til stede, men du kan ikke forvente en bestemt faglighed. 

Du skal være opmærksom på. at medarbejderne

  • kan give dig enkeltstående sparring.
  • har skærpet underretningspligt. Dvs. at de har pligt til at underrette myndigheden på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. 

Tid

Telefonrådgivningen er åben hver torsdag fra kl. 15.00 til 16.30 - undtagen i skoleferier og på helligdage.

Du ringer til Gribskov Kommune på tlf. 7249 6000 for at blive omstillet til en af medarbejderne.

 

Akut brug for hjælp eller bekymret?

Er du akut bekymret for et barn eller en ung? Læs mere her. Hvis du vil sende en underretning, kan du læse mere her

Din side - for børn og unge

Er du barn eller ung og har du brug for hjælp? Så gå ind på Din side

Nordsjællands Politi

Nordsjællands Politi kan kontaktes på telefon 114.