Kørsel af syge og tilskadekomne elever

Hvis en elev i en af kommunens folkeskoler på grund af sygdom eller lignende kun er i stand til at følge undervisningen på distriktsskolen, hvis eleven transporteres til og fra skole, sørger kommunen for transporten.

Kørsel af tilskadekomne elever sættes først i gang, når lægeudtalelse er modtaget af kørselsteamet i Gribskov Kommunes Skoleafdeling.

Privatskoler

Hvis eleven går på privatskole, skal I henvende jer på skolen.

Center for Dagtilbud og Skoler

Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 

Telefon: 72496000

Send digital post til Center for Dagtilbud og Skoler