Skoler, undervisning og skoledistrikter

Gribskov Kommune har seks folkeskoler, et 10. klasses tilbud og forskellige specialpædagogiske skoletilbud.

Gribskov Kommune har 6 folkeskoler med i alt 3.500 elever.
Du finder de enkelte skolers hjemmesider nedenfor under "Skoler i Gribskov Kommune" . 

Børn med specialpædagogiske behov kan efter en faglig vurdering visiteres til et af de fælleskommunale specialpædagogiske tilbud.

Herunder kan du læse om de forskellige tilbud og muligheder.

Se kort over skoledistrikterne

Find dit barns skoledistrikt via vejnavn (PDF)

Skoler i Gribskov Kommune

Specialpædagogiske skoletilbud

Undervisning af flersprogede børn og unge

Hjemmeundervisning

Skolestart

Frit skolevalg

Skolebus

Er du tilflytter? Skoleindskrivning

Forsikringer

Mistet eksamensbevis - hvad gør jeg?

Har du spørgsmål vedr. skole og undervisning kontakt:

Center for Dagtilbud Og Skoler