Skolehuset - Ramløse Skole

Specialpædagogisk gruppetilbud for børn med vidtgående specialpædagogiske behov på alle klassetrin.

Børnene har det til fælles, at deres generelle indlæringsvanskeligheder eller udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret er så omfattende, at det ikke er muligt for børnene at indgå i og profitere af en specialklasse. Skolehuset er et lokalt alternativ til specialskole uden for kommunen.

Læs Skolehusets servicebeskrivelse her

Kontaktoplysninger:
Skolehuset - Ramløse Skole
Gammel Præstevej 2
3200 Helsinge
Telefon: 72499225