Befordring ved frit skolevalg

Der er ingen kommunal befordring ved frit skolevalg

Når der vælges anden skole end distriktskolen eller anden afdeling end den geografisk nærmeste, er kommunen ikke forpligtet til befordring til og fra skole. Se dog under "Afdelingsskift efter 6. klasse"