Skolebus

Skolebus til elever i folkeskolen

Kommunen sørger for transport til og fra skole for elever, der har længere skolevej end:

  • 2,5 km (0. klasse - 3. klasse)
  • 6,0 km (4. klasse - 6. klasse)
  • 7,0 km (7. klasse - 9. klasse)
  • 9,0 km (10. klasse)

Afstandene følger det vedtagne serviceniveau i Gribskov Kommune.
Skolebuskørslen varetages dels af Gribskov Turist dels af Movia.

Afstand til opsamlingssted

Gribskov Kommune har sat en maksimal afstand mellem hjem og stoppested til at være

  • 0. - 3. klasse: 1,25 km
  • 4. - 6. klasse: 3,0 km
  • 7. - 9. klasse: 3,5 km
  • 10. klasse: 4,5 km

Ventetid før første lektion og efter sidste lektion

Ventetiden før første lektion må maksimalt være 30 minutter.
Busafgang fra skolerne sker senest 30 minutter efter ringetid.

Maksimal køretid

Elever må normalt ikke have mere end 60 minutters ophold i bussen til skole, og normalt ikke mere end 60 minutters ophold i bussen fra skole. Dette gælder alle almenklasser, specialklasser, modtageklasser, ungdomsskolekørsler, læsehold og gruppehold.

Spørgsmål vedrørende skolebuskørsel rettes til den enkelte skole.

Gribskov Kommune yder ikke tilskud til transport, når der vælges privatskole.
Der kan heller ikke søges om transport til og fra fritidsordning, og derfor er børn i Mini-FO ikke berettiget til transport til og fra skole.

Bekendtgørelse om befordring af skoleelever i folkeskolen

Ansøgning om skolebuskort

Kørsel af syge og tilskadekomne elever

Afdelingsskift efter 6. klasse

Antal busskift

Antal kørsler

Trafikfarlige veje

Befordring ved frit skolevalg

Sikkerhed ved kørsel i skolebus

Bus/togkort til 10. klasse elever

Køb af billetter til skolebussen