Specialpædagogiske skoletilbud

Læs om de specialpædagogiske skoletilbud i Gribskov Kommune

Specialklasser Gribskolen

Specialpædagogisk tilbud for børn og unge med ikke alderssvarende kognitive kompetencer, hvis særlige behov aktuelt ikke kan tages hånd om inden for en almenklasse med støtte.

Idrætsvej Gilbjergskolen

Specialpædagogisk tilbud for børn og unge med svære sociale og følelsesmæssige vanskeligheder fra 0.- 9. klasse.

Fønix

Fønix er et specialundervisning/behandlingstilbud for normalt begavede elever fra 0-9 klasse med behov for et særligt tilrettelagt undervisningsmiljø. 

Planeterne Nordstjerneskolen  

Specialpædagogisk tilbud til børn i indskolingen. Tilbuddet henvender sig til børn med specifikke sproglige vanskeligheder og/eller børn med en kognitiv svingende profil.  

7.- 9. E Nordstjerneskolen

Tilbud for elever der ikke trives i det almindelige skoletibud grundet svære social, emotionelle, kognitive og kommunikative/og eller relationelle vanskeligheder. 

7.- 9. Y Nordstjerneskolen

Specialpædagogisk tilbud på Nordstjerneskolen i Helsinge for unge fra 13 år eller 7. klassetrin med socioemotionelle vanskeligheder, især sårbare, skrøbelige og indadvendte unge.

Læsecenter - Nordstjerneskolen

Specialpædagogisk tilbud for børn og unge fra 5. klassetrin med massive læse- og skrivevanskeligheder.

Skolehuset - Ramløse Skole 

Specialpædagogisk gruppetilbud for børn med vidtgående specialpædagogiske behov på alle klassetrin 

Femgårdsvej - Sankt Helene Skole

Femgårdsvej er et specialpædagogisk tilbud målrettet børn fra indskoling og mellemtrin, som har generelle vanskeligheder med kontakt, kommunikation og social forståelse eller udviklingsforstyrrelser.

Gribskov Familieskole

Gribskov Familieskole er et kortvarigt og intensivt tilbud til familier og skoler, der er bekymrede for et barns udvikling og trivsel.

Specialundervisningstilbud i 10. klasse

Tilbuddet er til unge, der har indlæringsvanskeligheder eller sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder og behov for trygge rammer og særlig tilrettelagt individuel undervisning.

Se kontaktoplysninger og læs mere om hvert enkelt tilbud

 

KONTAKT

Center for Dagtilbud og Skoler
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge