Pasningsgaranti og opskrivning

I Gribskov Kommune er der pasningsgaranti. Her kan du læse om reglerne og hvordan du skriver dit barn op til en plads i vores dagtilbud.

I Gribskov Kommune er dit barn garanteret pasning senest 12 uger efter, du har skrevet barnet op til en plads. I Gribskov Kommune er der pasningsgaranti for børn fra de er 30 uger.

For at være sikret pasning til dit barn, når det er 30 uger, skal du skrive dit barn op til en plads senest når barnet er 18 uger. Det indebærer også, at du senest skal skrive dit barn op, når det er 18 uger for at sikre dit barns anciennitet tæller fra barnets fødselsdag.

Hvis Gribskov Kommune modtager din ansøgning senere end 18 uger efter barnets fødsel, kan antallet af "forsinkede" dage lægges oveni pasningsgarantien på 30 uger. Der kan maksimalt tillægges 3 måneder.
For tilflyttere til Gribskov Kommune gælder samme regler for pasningsgaranti.

Pasningsgarantien gælder en plads i kommunen, men giver ikke ret til en bestemt plads. Hvis du ønsker, at barnet står på venteliste til en bestemt plads/dagplejer frasiger du samtidig garantien til plads fra en bestemt dato.
Forældre der får tilskud til privat pasning eller tilskud til pasning af eget barn er garanteret pasning til barnet, når tilskudsperioden ophører.

Når du opskriver dit barn til institutionsplads/dagplejer, bedes du tilføje minimum 4 ønsker. 

Hvordan og hvornår skal mit barn skrives op?

Når du vil skrive dit barn op til en plads i et dagtilbud, skal du benytte Den Digitale Pladsanvisning, uanset om det er til dagpleje eller integreret institution. Din behovsdato er den dato, hvor du har behov for at få passet dit barn.