Tilbud om plads

Her kan du læse hvad du skal gøre, når du får tilbud om en plads i et af vores dagtilbud.

Når du modtager et pladstilbud, skal du svare inden 5 hverdage i Den Digitale Pladsanvisning. Du modtager tilbuddet via digital post.
Hvis du ikke svarer på pladstilbuddet inden 5 hverdage, vil pladstilbuddet ikke længere være gældende.

Du kan læse mere om den institution, du har modtaget tilbud til, på institutionslisten på vores hjemmeside. Som hovedregel anviser vi plads til den 1. i en måned.

Hvis barnet får plads i én af de ønskede tilbud

Dit barn vil blive slettet fra ventelisten.

Hvis barnet ikke får plads i én af de ønskede tilbud

Har din ønskede institution ikke plads på din behovsdato, vil du via pasningsgarantien blive tilbudt en plads i en anden institution i Gribskov Kommune.
Du kan lade barnet blive stående på en venteliste efter eget ønske, selvom barnet har fået plads i et andet dagtilbud gennem pasningsgarantien. Du bedes være opmærksom på, at pasningsgarantien bortfalder, men at du har mulighed for at blive stående på ventelisten til et specifikt dagtilbud/ en specifik dagplejer.

Når der er plads i den ønskede institution, vil du modtage et tilbud om plads via Den Digitale Pladsanvisning. Du kan følge din placering på ventelisten via den Digitale Pladsanvisning. Hvis du ikke ønsker at gøre brug af den anviste plads, men i stedet ønsker at afvente en plads i en ønsket institution, beholder du din anciennitet på ventelisten.

Hvis du tidligere har skrevet dit barn op til to integrerede institutioner, og barnet fortsat ikke har fået plads i en af disse, når det fylder 2½ år, fortsætter ønskerne som børnehaveønsker med den oprindelige anciennitet.

Hvis du fortryder et tilbud om plads

Hvis du har accepteret et tilbud om plads og fortryder, skal du være opmærksom på, at udmeldelsesvarslet er gældende. Det betyder du skal kontakte Pladsanvisningen for at udmelde dit barn. Du skal udmelde senest en måned fra den sidste i en måned.