Gæstedagpleje ved fast dagplejers fravær

Såfremt jeres dagplejer er fraværende, tilbydes pasning hos en anden dagplejer i området.

Ved sygdom vil dagplejekonsulenten tage kontakt til jer, og oplyse om, hvor jeres barn skal hen den pågældende dag.

Når dit barn skal i gæstepleje, skal du medbringe skiftetøj, bleer, vaskeklude og evt. sut. Børnene får morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad, i overensstemmelse med kommunens kostpolitik.

Hvis jeres barn er tilbudt plads hos en gæstepleje, og I ikke har behov for pladsen, beder vi jer ringe til gæstedagplejeren og melde afbud, så et andet barn kan få glæde af pladsen.

Gæstedagplejeren følger den faste dagplejers åbningstid.