Pasning af eget barn

Som forælder i Gribskov Kommune kan du få tilskud til at passe dit eget barn i stedet for at benytte daginstitution.

Du kan søge om tilskud fra barnet er 24 uger gammelt og frem til, at barnet starter i skole. Du kan få tilskud i en periode på minimum otte uger og maksimalt 12 måneder. Du har mulighed for at dele perioden i to. Forældre har også mulighed for at dele perioden.

Dog kan du højst få tilskud til pasning af tre børn i samme husstand, og tilskuddet må ikke overstige beløbet for den maksimale dagpengesats. Du kan ikke modtage tilskud til pasning af eget barn, hvis du har et arbejde eller modtager kontanthjælp/dagpenge.

Dit barn skal være berettiget til en kommunal plads og være skrevet op til en plads via den digitale pladsanvisning. Man er berettiget til en plads i dagtilbud efter 3 måneder på venteliste, dette gælder også for pasning af eget barn. Tilskudsordningen omfatter også børn, der allerede går i dagpleje eller daginstitution. Du skal udmelde barnet på Digital Pladsanvisning for at benytte ordningen.

Er du borger fra et land uden for EU/EØS skal du være opmærksom på, at du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber, for at modtage tilskud til pasning af eget barn. Det indebærer, at du f.eks. har gennemført 9.-klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået ’Prøve i Dansk 2’ eller tilsvarende dokumentation.