Kontakt pladsanvisningen

Pladsanvisningen i Center for Dagtilbud og Skoler administrerer dagtilbud, herunder dagpleje og alternative pasningsformer for børn fra 0-6 år og fritidstilbud for børn til og med 6. klasse.

OBS: pladsanvisningen har ferielukket i uge 29 og mandag, tirsdag og onsdag i uge 30.

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål på hjemmesiden, kan du kontakte pladsanvisningen.
Kontaktoplysninger til Pladsanvisningen:
Tlf.: 7249 6000

E-mail: pladsanvisning@gribskov.dk (sikker mail)