Tilsyn på dagtilbudsområdet

Gribskov Kommune er forpligtede til at føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene efter dagtilbudsloven.

Gribskov Kommunes tilsynskoncept beskriver, mål, rammer og organisering for det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet. Konceptet omfatter alle typer af dagtilbud,- både kommunale, selvejende og private daginstitutioner samt kommunal og privat dagpleje.

Der føres tilsyn med dagtilbud minimum hvert andet år. Her på siden kan du læse tilsynsrapporterne fra de enkelte dagtilbud.

Tilsynsrapporter for:

Distrikt Annisse

Bjørnegården:

Naturbørnehuset i Annisse: Tilsynsrapport 2020 (PDF)

Distrikt Gilleleje-Blistrup

Gilbjerg Børnehuse: Tilsynsrapport 2020 (PDF)

Børnehuset Brumbassen: Tilsynsrapport 2020 (PDF)

Børnegården Blistrup: Tilsynsrapport 2020 (PDF)

Distrikt Græsted-Esrum-Esbønderup

Elverhøjen: Tilsynsrapport 2020 (PDF)

LM's Børnehus:

Tingbakkens Børnehus: Tilsynsrapport 2020 (PDF)

Distrikt Helsinge-Ramløse

Helsinge Børnehuse: Tilsynsrapport 2020 (PDF)

Troldehøjen: Tilsynsrapport 2020 (PDF)

Ramløse Børnehus:

Ramløse Børnehus:

Gribskov Specialbørnehave:

Distrikt Vejby-Tisvilde

Sankt Helene Børnehus: Tilsynsrapport 2020 (PDF)

Sandslottet:

Gribskov Kommunes tilsynskoncept beskriver, mål, rammer og organisering for det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet. Konceptet omfatter alle typer af dagtilbud,- både kommunale, selvejende og private daginstitutioner samt kommunal og privat dagpleje. Der føres tilsyn med dagtilbud minimum hvert andet år.

Læse mere om konceptet via nedenstående link.

Gribskov Kommunes tilsynskoncept på dagtilbudsområdet (PDF)