Tilsyn på dagtilbudsområdet

Gribskov Kommune er forpligtede til at føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene efter dagtilbudsloven.

Gribskov Kommunes tilsynskoncept beskriver, mål, rammer og organisering for det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet. Konceptet omfatter alle typer af dagtilbud,- både kommunale, selvejende og private daginstitutioner samt kommunal og privat dagpleje.

Der føres tilsyn med dagtilbud minimum hvert andet år. Her på siden kan du læse tilsynsrapporterne fra de enkelte dagtilbud.

Tilsynsrapporter for:

Distrikt Annisse

Bjørnegården: Tilsynsrapport 2022 (PDF)

Naturbørnehuset i Annisse: Tilsynsrapport 2022 (PDF)

Distrikt Gilleleje-Blistrup

Gilbjerg Børnehuse: Tilsynsrapport 2022 (PDF)

Børnehuset Brumbassen: Tilsynsrapport 2022 (PDF)

Distrikt Græsted-Esrum-Esbønderup

Elverhøjen: Tilsynsrapport 2022 (PDF)

LM's Børnehus: Tilsynsrapport 2022 (PDF)

Tingbakkens Børnehus: Tilsynsrapport 2022 (PDF)

Distrikt Helsinge-Ramløse

Helsinge Børnehuse: Tilsynsrapport 2022 (PDF)

Troldehøjen: Tilsynsrapport 2022 (PDF) 

Ramløse Børnehus (inklusiv Gribskov Specialbørnehave) Tilsynsrapport 2022 (PDF)

Private dagtilbud 

Bøgeskovgård: Tilsynsrapport 2024 (PDF)

Søborg Børnehave: Tilsynsrapport 2024 (PDF)

Skovbørnehaven Søborgen: Tilsynsrapport 2023 (PDF)   

Børnehaven ved havet: Tilsynsrapport 2023 (PDF)

Gribskov Naturbørnehus: Tilsynsrapport 2023 (PDF)   Tilsynsrapport Gribskov Naturbørnehus Uanmeldt 2023

Børnegården Blistrup: Tilsynsrapport_Uanmeldt_2023  Tilsynsrapport 2020 (PDF) Tilsynsrapport 2022 (PDF) 

Distrikt Vejby-Tisvilde

Sankt Helene Børnehus: Tilsynsrapport 2022 (PDF)

Tisvilde Naturbørnehus: Tilsynsrapport 2023 (PDF)

Gribskov Kommunes tilsynskoncept beskriver, mål, rammer og organisering for det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet. Konceptet omfatter alle typer af dagtilbud,- både kommunale, selvejende og private daginstitutioner samt kommunal og privat dagpleje. Der føres tilsyn med dagtilbud minimum hvert andet år.

Læse mere om konceptet via nedenstående link.

Gribskov Kommunes tilsynskoncept på dagtilbudsområdet (PDF)