Tilskud til privat pasning

Forældre til børn fra 0-5 år kan få tilskud til privat pasning i stedet for plads i et kommunalt dagtilbud.

Ordningen gælder for børn i alderen 24 uger til fem år eller skolestart i 0. klasse. Dit barn skal være berettiget til en kommunal plads og være skrevet op via den digitale pladsvisning.

Ved pasning hos en privatperson skal vedkommendes hjem godkendes af Gribskov Kommune for at sikre, at hjemmet overholder sikkerhedsreglerne.

Er du borger fra et land uden for EU/EØS skal du være opmærksom på, at du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber, for at modtage tilskud til pasning af eget barn. Det indebærer, at du f.eks. har gennemført 9.-klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået ’Prøve i Dansk 2’ eller tilsvarende dokumentation.

Her kan du læse indholdet i kontrakten mellem Gribskov Kommune og privat passer (PDF)

Se tilskud til privatpasning under dagtilbud, fritidsordning og klub.

Adgang til ansøgningsskema (borger.dk)

Adgang til den Digitale Pladsanvisning

Takster for dagtilbud, fritidsordning og klub i Gribskov Kommune