Indmeldelse og udmeldelse

Du skal benytte den Digitale Pladsanvisning for at skrive dit barn op.

Når du vil skrive dit barn op til daginstitution, fritidsordning (FO) eller klub, skal du bruge Digital Pladsanvisning. Ønsker du at melde dit barn ud, skal det også ske via Digital Pladsanvisning. Gribskov Kommune har en måneds opsigelse på daginstitution, fritidsordning og klub til udgangen af efterfølgende måned.

Er dit barn allerede indmeldt i en integreret institution, fortsætter det automatisk i børnehaven, og du skal ikke foretage dig noget.
Går dit barn i dagpleje, får det som udgangspunkt anvist en plads i en integreret institution fra den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Ved anvisning af børnehavepladsen vil barnet blive udmeldt af dagpleje med virkning fra den dato, som det har fået tilbudt plads. Dog senest når barnet fylder 3 år og 3 måneder.
Ved anvisning af en kommunal skolefritidsordning i Gribskov kommune vil barnet automatik blive udmeldt fra børnehaven i den pågældende integrerede institution.