Betaling af plads

I alle kommunens institutioner skifter taksten til børnehavetakst den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Vi tilstræber, at alle børn flytter i børnehave i den måned, hvor de fylder 3 år. Hvis barnet af en eller anden grund flyttes før de fyldte 3 år, ydes der de samme personalenormering som til et vuggestuebarn og taksterne forbliver de samme.

Forældrebetalingen opkræves månedsvis forud. Ved for sen indbetaling opkræves et gebyr på 250 kr. Desuden kan der komme yderligere rykkergebyrer.