Anvisningsregler

Her kan du læse, hvordan vi anviser plads i vores dagtilbud.

Kommunen er i princippet ét stort pasningsdistrikt og tilstræber i videst muligt omfang at opfylde dit ønske om plads i en bestemt institution eller dagpleje. I Gribskov Kommune er der søskendefordel. Det indebærer, at søskende kommer i samme institution, hvis forældre ønsker det og hvis der er plads på behovsdatoen. Dog under forudsætning af, at søskendebarnet er berettiget til en plads (barnet har været på venteliste minimum 3 måneder). Søskende tildeles plads efter opskrivningsdatoen.

Det er kommunens pladsanvisning, der anviser dit barn til en institution. Her tager vi højde for følgende datoer:

  1. ansøgningstidspunktet (dato for opskrivning, dvs. anciennitet)
  2. behovsdatoen (den dato, hvorfra du har behov for at få passet dit barn)

Når der er en ledig plads i institutionen, får det barn, som har den højeste anciennitet på institutionsventelisten tilbudt pladsen. Et søskendebarn får tilbudt pladsen først, da der er søskendefordel i Gribskov Kommune.

Hvis barnet ikke har et aktuelt behov, bliver pladsen tilbudt det næste barn på listen osv. Hvis der på anvisningstidspunktet ikke er nogle ledige pladser i den eller de institutioner, dit barn er skrevet op til, eller dit barn ikke har opnået anciennitet til en plads, vil du få anvist en plads i en anden dagpleje/institution.

Anvisning sker i denne prioriterede rækkefølge:

Børn under tre år

  1. Vi tilstræber altid at indskrive børn i ledige dagpleje- og institutionspladser i hele kommunen, fremfor at merindskrive i allerede fyldte institutioner.
  2. Søskende placeres så vidt muligt i samme institution eller dagpleje, såfremt forældrene har udtrykt ønske om dette, og der er ledige pladser.

Børn over tre år

  1. Et barn i en integreret institution får automatisk en plads i børnehavegruppen omkring barnets tre års fødselsdag. Går dit barn i dagpleje er du sikret en børnehaveplads senest, når dit barn er tre år og 3 mdr. gammel.
  2. Vi tilstræber altid at indskrive børn i ledige institutionspladser i hele kommunen, fremfor at merindskrive i allerede fyldte institutioner.
  3. Søskende placeres så vidt muligt i samme institution, såfremt forældrene har udtrykt ønske om dette, og der er ledige pladser.

Anciennitetsprincippet kan fraviges, hvis barnet af sociale og pædagogiske grunde har et særligt behov og derfor et behov for en bestemt plads.
At du genoptager dit job efter en barselsorlov eller får et nyt job efter en arbejdsløshedsperiode er ikke uforudsete begivenheder, der kan begrunde, at dit barn kommer foran på ventelisten.

Forældre der får tilskud til privat pasning eller tilskud til pasning af eget barn er garanteret pasning til barnet, når tilskudsperioden ophører.