Tilflyttere og fraflyttere i Gribskov

Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig som enten tilflytter eller fraflytter i kommunen.

Er du tilflytter i Gribskov Kommune gælder de samme regler, som hvis du er bosiddende i Gribskov Kommune. Du skal være opmærksom på, at den anciennitet, dit barn måtte have i fraflytningskommunen, ikke kan overføres.
Du kan allerede skrive dit barn op til daginstitution, dagpleje, fritidsordning eller klub, inden du flytter til Gribskov Kommune. Husk at vælge "Gribskov Kommune" i den Digitale Pladsanvisning. Det betyder, at du ikke behøver at have adresse i Gribskov Kommune for at komme på ventelisten.
For at få en plads er det nødvendigt, at dit barn er udmeldt af dagtilbuddet, fritidsordningen eller klubben i fraflytningskommunen.

Har dit barn allerede en dagtilbudsplads i fraflytningskommunen, kan du kontakte din fraflytningskommune for at høre om mulighederne for at beholde pladsen. Vælger du at beholde pladsen i fraflytningskommunen, opkræver Gribskov Kommune forældrebetalingen. Du kan få oplysning om den præcise forældrebetaling hos Pladsanvisningen.

Selvom du har fået en hel eller delvis friplads i din tidligere bopælskommune, skal du stadigvæk søge i Gribskov Kommune. Du søger friplads via den Digitale Pladsanvisning.

Fraflytning

Flytter I fra Gribskov Kommune, kan dit barn beholde sin plads i daginstitution eller dagpleje, så længe det opfylder alderskriteriet for dagtilbuddet. Du får oplysninger om forældrebetalingen ved at henvende dig til din nye bopælskommune, som efter flytningen står for opkrævningen.
Vil I ikke beholde pladsen i Gribskov Kommune, efter at I er flyttet, skal I melde jeres barn ud af institutionen ud fra gældende varsel om udmelding via Den Digitale Pladsanvisning.