Enfamiliehuse, sommerhuse samt tilbygninger til disse

Hvis du ønsker at bygge et nyt enfamiliehus eller bygge til på dit eksisterende enfamiliehus, skal du eller din rådgiver søge om byggetilladelse.

Du skal søge om byggetilladelse hos Gribskov Kommune via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø.

Sammen med ansøgningen skal du indsende følgende tegninger. Klik på linkene for at se eksempler på tegninger: 

Situationsplan.

Plantegning.

Tværsnit af bygningen med materialebeskrivelse.

Facadetegning for nord med højdeangivelser.

Facadetegning for syd med højdeangivelser.

Facadetegning for øst med højdeangivelser.

Facadetegning for vest med højdeangivelser.

Oplysning om kloakforhold og afløbsplan.

Eventuelt ansøgning om nedsivning eller jordvarme.

Du skal huske, at tegningerne skal være i målestoksforhold. De skal være målfaste og forsynet med målangivelser og koter.

Gå til Byg og Miljø 

Lovgivning 

Vær opmærksom på, at der i bygningsreglementet er kommet nye bestemmelser vedr. afstand til vej: 

  • § 177 for fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel og dobbelthuse med lodret lejlighedsskel: Mod vej må højden ikke være over 0,4 x afstanden til modstående vejlinje eller udlagt linje mod vej. Er der fastsat en linje for vejens udvidelse, regnes afstanden hertil.
  • § 178 for sommerhuse: Mod vej må højden ikke være over 1,0 x afstanden til skel på egen grund eller udlagt linje mod vej. Er der fastsat en linje for vejens udvidelse, regnes afstanden hertil.

Teknisk erklæring

Når du færdigmelder byggeriet, skal du eller din rådgiver underskrive og indsende en teknisk erklæring om at byggelovgivningen er overholdt, og at der er vedlagt den nødvendige dokumentation for, at de tekniske bestemmelser er overholdt.

Den tekniske erklæring skal indsendes digitalt via Byg og Miljø-løsningen.