Grundlovsceremoni

Hvis du får dansk statsborgerskab, sker dette ved lov. Du skal i den forbindelse deltage i en grundlovsceremoni.

Gribskov Kommune afholder to gange årligt en grundlovsceremoni.

Grundlovsceremonien afholdes for de borgere, der har opnået dansk indfødsret, og som skal deltage i en grundlovsceremoni for at få det endelige bevis på dansk statsborgerskab.

 

Den næste grundlovsceremoni finder sted i 2022.

Endelig dato vil senest blive fastsat i starten af det nye år.

 

 Grundlovsceremonien finder sted på Gribskov Rådhus, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge. 

 

Selve ceremonien

Ceremonien byder på en kort velkomst, og en efterfølgende underskrivelse af den tilsendte erklæring, hvor der skrives under på, at man vil respektere danske værdier og overholde grundloven og leve efter de danske retsprincipper. Grundlovsceremonien skal være med til at højtideliggøre og markere det nye statsborgerskab.

 

Husk legitimation og blanket

Det er vigtigt, at du medbringer blanketten ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i kongeriget Danmark” (uden at underskrive den) og gyldig legimitation.

Gyldig legitimation er:

• Opholdskort, Fremmedpas, Konventionspas
• Kørekort udstedt af offentlig dansk myndighed
• Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af offentlig myndighed i et andet EU/EØS land eller Schweiz
• Pas, udstedt af en offentlig myndighed i andre lande end de nævnte er gyldig legitimation, hvis der er sat en opholdssticker i fra et EU/EØS land eller Schweiz.

 

Efter grundlovsceremonien

Efter afholdelsen af hver enkel grundlovsceremoni indsender Gribskov Kommune de underskrevne erklæringer til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer herefter ansøgerne som danske statsborgere og fremsender et statsborgerretsbevis til ansøgerne.

Når en ansøger har modtaget sit statsborgerretsbevis, kan ansøgeren få udstedt et dansk pas ved tidsbestilling i Borgerservice.

 

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Borgerservice.