Dispensation og helhedsvurdering

Byggeri eller ny anvendelse af arealer kan kræve dispensationer fra en række lovgivninger.

Hvis dispensationer eller tilladelser er nødvendige, er de en forudsætning for, at vi kan udstede byggetilladelse.

Brug funktionen ”Hvad gælder her” for at finde ud af, om der eventuelt er særlige forhold du skal tage hensyn til på din ejendom, f.eks beskyttet natur, fredning mm.

Hvis der er bestemmelser i bygningsreglementet, som du ikke kan overholde, skal du oplyse om dem. Herefter vil Gribskov Kommune vurdere din overskridelse på baggrund af en række kriterier, en såkaldt helhedsvurdering.

Digitalt kort