Byggeri, tilladelse og gebyr

Center for Teknik og Borgerservice behandler alle typer byggesager i Gribskov Kommune.

Nogle byggeprojekter kræver byggetilladelse, nogle skal blot anmeldes til BBR. Gribskov Kommune har et byggesagsgebyr på 841,- kr. pr. time (sager oprettet i 2024). Timeprisen beregnes for tidsforbruget ved den enkelte byggesag - der opkræves gebyr for den tid, der bliver brugt på sagen.

Læs mere om de enkelte typer af byggeri her på hjemmesiden.
Du finder de relevante oplysninger til din ansøgning på selvbetjeningsløsningen, Byg og Miljø.

Praktisk information før du går igang med at bygge

Vi oplever for tiden, at både borgere og virksomheder har travlt med at bygge ud og bygge om. Vi er glade for, at der er gang i hjulene i hele Gribskov, men på den korte bane kan det aktuelt betyde lidt længere ventetid. Vi bestræber os på at fastholde en hurtig behandling af sagerne, og vi undskylder, hvis din sag skulle trække længere ud end normalt.

Byggesagens proces samt sagsbehandlingstider og svarfrister

Lovgivning

Byggeri er primært reguleret af planloven, byggeloven og bygningsreglementet. Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan, byggelinjer og beskyttelseszoner, skal du være opmærksom på særlige forhold.

Dispensation

I nogle tilfælde har du mulighed for at søge om dispensation, og kan dit byggeri ikke overholde de bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet, skal kommunen foretage en helhedsvurdering af din ansøgning. En helhedsvurdering kan gøre sagsbehandlingstiden længere end hvis du holder dig indenfor rammerne af den gældende lovgivning.​

Statusændring af ejendomme fra enfamiliehus til sommerhus

Det kræver en tilladelse efter boligreguleringsloven at nedlægge en bolig (ændre en ejendom fra helårsbolig til sommerhus).

Hvis du ønsker at ændre status på din ejendom fra helårsbolig til sommerhus er det vigtigt at vide om ejendommen ligger i sommerhusområde, byzone eller landzone.

Sommerhusområde

Som altovervejende hovedregel er kommunen positivt indstillet på at nedlægge en helårsbolig til sommerhus, når huset ligger i et sommerhusområde, men det er naturligvis som altid en konkret vurdering.

En sådan statusændring kræver som udgangspunkt ikke byggetilladelse, dog hvis ændringen af boligen indebærer bygningsændringer, som kræver en byggetilladelse, skal der søges som sædvanlig gennem Byg og Miljø.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at ændre status til helårsbolig, når du først har ændret status til sommerhus.

Ansøgningen om nedlæggelse af bolig efter boligreguleringsloven kan sendes til TMS@gribskov.dk

Sagsbehandlingstiden på disse sager er ca. 14 dage.

Byzone og landzone

Gribskov Kommune har et ønske om at fastholde helårsboliger i kommunen. Derfor gives der som udgangspunkt ikke tilladelse til at ændre status fra helårsbolig til sommerhus hvis ejendommen er beliggende i byzone eller landzone.

Alle sager vurderes naturligvis konkret på baggrund af en konkret og begrundet ansøgning.

Ansøgningen om nedlæggelse af bolig efter boligreguleringsloven kan sendes til TMS@gribskov.dk

Sagsbehandlingstiden på disse sager er 2-3 måneder, da sagen skal behandles politisk af Udvikling, By og Land.

Ofte stillede spørgsmål (PDF)

Gå til portalen Byg og Miljø