Sortering af affald

EU har defineret ambitiøse mål for genanvendelsen af vores husholdningsaffald. Det betyder bl.a., at vi skal sortere i flere fraktioner derhjemme, og have systemer der kan give affaldet nyt liv.

 

Affaldssortering og øget indsamling af genanvendeligt affald

EU har defineret ambitiøse mål for genanvendelsen af vores husholdningsaffald. Det betyder, at vi skal sortere i flere fraktioner derhjemme og have systemer der kan give affaldet nyt liv. I lyset af dette har regeringen den 16. juni 2020 vedtaget ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Dette har udmøntet sig i nye bestemmelser i affaldslovgivningen, som bl.a. omhandler at alle landets kommuner skal indsamle op til 10 affaldsfraktioner ved husstandene. De 10 fraktioner omfatter madaffald, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil, mad- og drikkekartoner, farligt affald og restaffald.

Gribskov Forsyning arbejder på og glæder sig til at kunne indsamle 10 typer affald ved husstande. 

 

EU-mål på DAKOFA's hjemmeside

Klimaplan for en grøn affaldssektor.pdf

Affaldsbekendtgørelsen

Sorter dit affald (recycling stations)

Du kan aflevere glas, papir, pap og batterier i dit nærområde - se kort (PDF)

About waste - for tourists

Pjece om genbrug og affald / Recycling und Abfall / Recycling and waste (PDF)

Udlejer du til turister, så print pjecen og læg den i sommerhuset.

Skolebesøg

Skoleklasser er velkomne til at besøge genbrugsstationen og Vestforbrænding for at lære mere om affald og genbrug.

Læs om, hvad Vestforbrænding tilbyder skoler

Besøg på genbrugsstationen

Kontakt kommunens driftsleder for genbrugsstationerne for at høre mere og booke et besøg.