Sortering af affald

EU har defineret ambitiøse mål for genanvendelsen af vores husholdningsaffald. Det betyder bl.a., at vi skal sortere i flere fraktioner derhjemme, og have systemer der kan give affaldet nyt liv.

 

Affaldssortering og øget indsamling af genanvendeligt affald

EU har defineret ambitiøse mål for genanvendelsen af vores husholdningsaffald. Det betyder, at vi skal sortere i flere fraktioner derhjemme og have systemer der kan give affaldet nyt liv. I lyset af dette har regeringen den 16. juni 2020 vedtaget ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Dette har udmøntet sig i nye bestemmelser i affaldslovgivningen, som bl.a. omhandler at alle landets kommuner skal indsamle op til 10 affaldsfraktioner ved husstandene. De 10 fraktioner omfatter madaffald, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil, mad- og drikkekartoner, farligt affald og restaffald.

Gribskov Kommune arbejder på og glæder sig til at kunne indsamle 10 typer affald ved husstandene. De nye affaldsordninger forventes at træde i kraft i starten af 2023. 

Materiale fra informationsmøde om øget affaldssortering i Gribskov Kommune

Gribskov Kommune har afholdt et informationsmøde om implementering af ny lovgivning, herunder fremtidige affaldsordninger. Formænd for grundejerforeninger, andelsboligforeninger og boligforeninger var inviterede til mødet.

Materiale fra informationsmøde:

Oplæg fra GK

Gribskov Sorterer - naturligvis

DLH præsentation til Gribskov borgermøde

Links til EU-mål. Klimaplan og Affaldsbekendtgørelse: 

EU-mål på DAKOFA's hjemmeside

Klimaplan for en grøn affaldssektor.pdf

Affaldsbekendtgørelsen