Byggeri til dyrehold og heste

I Gribskov Kommune har vi mange små ejendomme med små dyrehold, som bidrager til et levende landområde.

Bygninger og anden arealanvendelse til fritidsdyrehold kræver ofte landzonetilladelse. Fritidsdyrehold er endvidere reguleret af miljølovgivningen. De små dyrehold er ikke defineret som landbrug. De er "andet erhverv" i landzonen. Derfor er landzonetilladelse til stalde, ridehuse, ridebaner og visse læskure nødvendige, ligesom det kræver landzonetilladelse at oprette hestepensioner og rideskoler.

Stutterier

Kun bygninger og andre anlæg til egentlige stutterier betragtes som landbrugsmæssigt nødvendige, og skal derfor ikke have landzonetilladelse.

Stutterier er defineret ved blandt at have 5-7 avlshopper, at have en vis følproduktion og være drevet af professionelle hesteopdrættere.