Byggeret

I bygningsreglementet findes en indbygget "byggeret”, som beskriver, hvad man oftest kan få lov til rent byggemæssigt.

Byggeretten forudsætter, at du overholder en del bestemmelser i bygningsreglementet, nemlig:

  • Afstand til skel (§177 for helårshuse og §178 for sommerhuse)
  • Højde på byggeriet (§176 for helårshuse og §178 for sommerhuse)
  • Bebyggelsesprocent (§170 for alle byggerier)
  • Etageantal (§176 for helårshuse og §178 for sommerhuse)
  • Regler opholdsarealer/terrasser og lignende, som er hævet mere end 30 cm over naturligt terræn (§179)
  • Bestemmelser specifikt for garager, carporte, overdækninger, bygninger til udhusformål og lignede (§§180-183) - læse mere om sekundært byggeri
    her