Farligt affald

Farligt affald må aldrig puttes i skraldespanden.

Du har selv ansvar for at dit farlige affald bortskaffes uden at skade mennesker eller miljø. Det kan være elektronik og batterier, el-pærer, kemikalier og medicin.

Batterier

Batterier kan du aflevere på en af kommunens minigenbrugsstationer eller på de to genbrugsstationer. De kan også lægges i en gennemsigtig 4-literspose på låget af din skraldespand til restaffald. Så tager skraldemanden den med.

Elektronik

Hvis din elektronik kan være i en 4-literpose, f.eks. en gennemsigtig frysepose, kan du lægge den på låget af din skraldespand til restaffald, så tager skraldemanden det med. Er det større, skal det afleveres på genbrugsstationen.

El-pærer og sparepærer

El-pærer afleveres altid kun på genbrugsstationen. El-pærer kan indeholde kviksølv.

Kemikalier

Kemikalier afleveres på genbrugsstationen.

Klude og køkkenrulle med kemikalier er også farligt affald og skal afleveres som kemikalier. Hvis der er fare for, at en klud kan selvantænde, skal det i forsvarlig, brandsikker emballage. Det kan fx være et tillukket syltetøjsglas af glas med metallåg.

Medicin

Medicin skal afleveres på apoteket. Aflever altid i original emballage, så det kan håndteres korrekt.

Andet farligt affald

Genbrugsstationen tager imod de fleste typer farligt affald, herunder hårde hvidevarer, pvc, eternit/asbest, trykimprægneret træ. Du er altid velkommen til at spørge pladsfolkene, hvis du er i tvivl om, hvordan du kommer af med dit affald.

Sprængfarligt affald

Kontakt kommunen på tms@gribskov.dk eller 7249 6000 for rådgivning, hvis du skal af med sprængfarligt affald.

Nytårsfyrværkeri

Du kan tage dit uaffyrede fyrværkeri og fusere med på genbrugsstationerne. Vi lægger det i vandfade og sender det til destruktion.

HUSK at kontakte personalet i huset til farligt affald, når du kommer med fyrværkeriet.