Midlertidig overnatning

Ønsker du at overnatte midlertidigt i en bygning, der ikke i forvejen er godkendt til overnatning, skal du søge Gribskov Kommune om tilladelse.

Indsend ansøgning

En ansøgning om midlertidig overnatning kan enten søges via Byg og Miljø eller ved at udfylde og indsende via skema på kommunens hjemmeside.

Kommunen skal modtage ansøgningen minimum 2 uger før første overnatningsdøgn (4 uger for overnatninger med mere end 150 personer eller hvis overnatningen kræver byggetilladelse).

 Gå til skema for at indsende ansøgning 

 Gå til Byg og Miljø for at indsende ansøgning

Vejledning for indsendelse af ansøgning på Byg og Miljø:

 • Ansøgningen skal indsendes ved at starte et nyt projekt i Byg og Miljø 
 • Når ansøgningen er oprettet tilføjes ansøgningstypen 'Midlertidig overnatning'.
 • Ansøgningen udfyldes (se nedenfor hvad der skal indsendes)
  Alle felter med en rød stjerne skal udfyldes - hver gang du har udfyldt et felt skal du trykke på 'Næste' nederst på siden (du har mulighed for at åbne felterne ved at trykke på dem ude til venstre).
 • Indsend ansøgningen senest 2 uger før første overnatningsdøgn jf. BR18 § 6g. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal ansøgningen indsendes senest 4 uger før første overnatningsdøgn jf. BR18 § 6gPå grund af stor sagsmængde i Gribskov Kommune, opfordrer vi til, at ansøgninger indsendes minimum 4 uger før første overnatningsdøgn. 

Vær opmærksom på, at hvis ansøgningsfristen på 2 uger før første overnatningsdøgn ikke overholdes (4 uger for overnatninger med mere end 150 personer), kan det ikke garanteres at Gribskov Kommune kan nå at behandle din sag. Det betyder at den midlertidige overnatningen ikke må finde sted. Dette gælder ligeledes, hvis der ikke indsendes fyldestgørende materiale eller det materiale kommunens sagsbehandler efterspørger i sagen.

Kræver den midlertidige overnatning byggetilladelse jf. BR18 §6g stk. 3, nr. 2, er ansøgningsfristen 4 uger før første overnatningsdøgn og skal søges igennem Byg og Miljø. Bliver denne frist ikke overholdt kan det ikke garanteres at Gribskov Kommune kan nå at behandle din sag, og kommunen kan derfor give afslag på din ansøgning.

Ansøgningen skal indeholde

Sammen med ansøgningen, skal der indsendes følgende: 

 • Beskrivelse af hvor mange personer, der overnatter samt hvor mange personer lokalet er godkendt til. 
 • I hvilket tidsrum personerne overnatter. 
 • Pladsfordelingsplaner, en plantegning eller skitse, der viser overnatningsrummet og flugtvejene til terræn i det fri

Hvis overnatningen kan godkendes, sendes der en anerkendelse til ansøger. Kommunen sørger for, at Beredskabet er orienteret om overnatningen. 

Lovgivning

I henhold til bygningsreglementet § 6g må midlertidige overnatninger i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henføres til anvendelseskategori 5 (BR18 anvendelseskategorier), højst ske i 50 døgn inden for samme kalenderår. 
Derudover er det i stk. 2 beskrevet at midlertidige overnatninger højst kan se i 7 døgn, i byggeri eller bygningsafsnit, der kan henføres til anvendelseskategori 2, 3 og 6.

I henhold til bygningsreglementets § 6g stk. 2 skal ansøgningen om midlertidig overnatning senest indsendes 2 uger før første overnatningsdøgn - for overnatning med flere end 150 personer dog senest 4 uger før første overnatning.

Ved enhver midlertidig overnatning, skal det sikres, at de driftmæssige foranstaltninger i afsnit 3 i Bilag 11b: Vejledning om præ-accepterede løsninger for midlertidig overnatning i bygninger (pdf) overholdes. 

Herudover skal ansøger sørge for, at der på overnatningsstedet er: 

 • Forbud mod rygning
 • Brandslukningsmateriel
 • Flugtveje, som kan passeres uden brug af nøgle eller værktøj
 • Mulighed for at alarmere med telefon
 • Virksom røgalarm opsat i hvert soverum

Der kan gives en anerkendelse til midlertidig overnatning, når ovenstående krav er overholdt. Inden du søger, bør du sikre dig at overnatningslokalet lever op til de gældende krav. 

BR18 vejledninger for midlertidige overnatning og lign.

Gribskov Beredskabs driftsjournal til midlertidige overnatninger

Overnatninger, der kræver byggetilladelse 

Overnatning i mere end 7 døgn, flere end 50 døgn indenfor samme kalenderår eller i bygninger/bygningsafsnit i andre anvendelseskategorier end 2, 3 og 6 kræver byggetilladelse. Hvis overnatningen ikke foregår i eksisterende bygninger og der fx opstilles overnatningsvogne eller lignende for midlertidig overnatning, kræver det ligeledes byggetilladelse. Ansøgning om byggetilladelse skal indsendes via Byg og Miljø. Ansøgningstypen skal vælges ud fra brugen og svare til, hvis der skulle søges en permanent tilladelse. Ansøgningen vil blive behandlet ift. kommunens aktuelle sagsbehandlingstider. 

Se kommunens aktuelle sagsbehandlingstider

 

Relateret indhold