Midlertidig overnatning

Ønsker du at overnatte midlertidigt i en bygning, der ikke i forvejen er godkendt til overnatning, skal du søge Gribskov Kommune om tilladelse.

Indsend ansøgning

En ansøgning om midlertidig overnatning kan enten søges via Byg og Miljø eller ved at udfylde og indsende via skema på kommunens hjemmeside. 

 Gå til skema for at indsende ansøgning 

 Gå til Byg og Miljø for at indsende ansøgning

Vejledning for indsendelse af ansøgning på Byg og Miljø:

 • Ansøgningen skal indsendes ved at starte et nyt projekt i Byg og Miljø 
 • Når ansøgningen er oprettet tilføjes ansøgningstypen 'Midlertidig overnatning'.
 • Ansøgningen udfyldes (se nedenfor hvad der skal indsendes)
  Alle felter med en rød stjerne skal udfyldes - hver gang du har udfyldt et felt skal du trykke på 'Næste' nederst på siden (du har mulighed for at åbne felterne ved at trykke på dem ude til venstre).
 • Indsend ansøgningen senest 2 uger før første overnatningsdøgn jf. BR18 § 6g. På grund af stor sagsmængde i Gribskov Kommune, opfordrer vi til, at sagen indsendes minimum 4 uger før første overnatningsdøgn.

Ansøgningen skal indeholde

Sammen med ansøgningen, skal der indsendes følgende: 

 • Beskrivelse af hvor mange personer, der overnatter
 • I hvilket tidsrum personerne overnatter
 • Pladsfordelingsplaner, en plantegning eller skitse, der viser overnatningsrummet og flugtvejene til terræn i det fri

Hvis overnatningen kan godkendes, sendes der en tilladelse til ansøger. Kommunen sørger for, at Beredskabet er orienteret om overnatningen. 

Lovgivning

For at opnå tilladelse til midlertidig overnatning, skal det, jf. BR18 § 152 a sikres at: 

 1. Der er tale om kortvarigt ophold på op til 5 døgn.
 2. Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.
 3. Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.
 4. Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i § 82.
 5. Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
 6. Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks.
 7. Der er udarbejdet en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer. 
Herudover skal ansøger sørge for, at der på overnatningsstedet er: 
 • Forbud mod rygning
 • Brandslukningsmateriel
 • Flugtveje, som kan passeres uden brug af nøgle eller værktøj
 • Mulighed for at alarmere med telefon
 • Virksom røgalarm opsat i hvert soverum

Der kan gives tilladelse til midlertidig overnatning, når ovenstående krav er overholdt. Inden du søger, bør du sikre dig at overnatningslokalet lever op til de gældende krav. 

Overnatning i mere end 5 døgn

Ønsker du at overnatte i mere end 5 døgn, skal der indsendes en byggeansøgning om midlertidig ændret anvendelse via Byg og Miljø. Ansøgningen skal indsendes senest en måned før første overnatningsdøgn og gerne tidligere. 

Hvis der opstilles overnatningsvogne eller lignende for midlertidig overnatning, skal der ligeledes indsendes en ansøgningen om byggetilladelse via Byg og Miljø. Ansøgningstypen skal vælges ud fra brugen og svare til, hvis der skulle søges en permanent tilladelse. Ansøgningen vil blive behandlet ift. kommunens aktuelle sagsbehandlingstider. 

Se kommunens aktuelle sagsbehandlingstider

 

Relateret indhold