Flytning til Danmark

Er du dansk statsborger skal du møde personligt i Borgerservice og anmelde din indrejse.

Du skal bestille tid i Borgerservice til et personligt møde. Tiden skal ligge efter den dato, hvor du har fast bopæl eller opholdssted i Danmark.

Det skal du tage med i Borgerservice, når du kommer

  • Gyldigt pas. Hvis du ikke har et gyldigt pas, kan du medbringe original dåbs-, navne- fødsels- eller personattest
  • Hvis det er første gang, du flytter til Danmark, skal du medbringe en fødselsattest samt forældres og eventuelle børns cpr-nummer.
  • Hvis du er under 18 år, skal den/de af dine forældre, som har forældremyndighed give samtykke til indrejse. Hvis kun én forælder har forældremyndighed, skal du også medbringe dokumentation for det.

 

Bestil tid i Borgerservice

Læs mere om tilflytning til Danmark på borger.dk

 

Hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger.

Du har ret til at blive bopælsregistreret i CPR , hvis du skal være i Danmark i mere end tre måneder og har fast adresse eller et fast opholdssted.

Dette foregår hos International House Copenhagen.

Hvis du ikke er nordisk statsborger, skal du have en opholdstilladelse for at blive bopælsregistreret i Danmark.


Du starter din ansøgning online inden du møder op i International House Copenhagen for at blive bopælsregistreret.

Start din bopælsregistrering hos International House Copenhagen