Bygnings og Boligregistret - BBR

I BBR registreres oplysninger om bygningers anvendelse, arealer, materialer, bevaringsværdi, varme-, toilet- og badeforhold m.m.

Det er ejers ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte og svarer til virkeligheden.

Hvor kan jeg se og rette BBR-oplysninger for mine bygninger

I Bygnings- og Boligregisteret kan du se en række oplysninger om de bygninger du ejer.

Har du ændringer til BBR-oplysningerne, så skal du rette dem via selvbetjeningsløsningen Ret BBR.

Se og ret BBR for de bygninger du ejer