Byggeri og renovering

Byggeri af nye enfamiliehuse, dobbelthuse, sommerhuse, altaner, tagterrasser, udestuer (herunder også have-pavilloner) og tilbygninger kræver byggetilladelse.

Vi oplever for tiden, at både borgere og virksomheder har travlt med at bygge ud og bygge om. Vi er glade for, at der er gang i hjulene i hele Gribskov, men på den korte bane kan det aktuelt betyde lidt længere ventetid. Vi bestræber os på at fastholde en hurtig behandling af sagerne, og vi undskylder, hvis din sag skulle trække længere ud end normalt.

Byggesagens proces samt sagsbehandlingstider og svarfrister

I Gribskov Kommune behandler Center for Teknik og Miljø alle typer byggesager.

Før du går i gang med dit projekt, er det ofte en god ide at alliere dig med en arkitekt, ingeniør, konstruktør eller anden professionel rådgiver, der har erfaring med at udarbejde ansøgningsmateriale til kommunen.

Vær opmærksom på, at der i bygningsreglementet er kommet nye bestemmelser vedr. afstand til vej: 

  • § 177 for fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel og dobbelthuse med lodret lejlighedsskel: Mod vej må højden ikke være over 0,4 x afstanden til modstående vejlinje eller udlagt linje mod vej. Er der fastsat en linje for vejens udvidelse, regnes afstanden hertil.
  • § 178 for sommerhuse: Mod vej må højden ikke være over 1,0 x afstanden til skel på egen grund eller udlagt linje mod vej. Er der fastsat en linje for vejens udvidelse, regnes afstanden hertil.
  • § 179 for opholdsarealer i det fri, der er hævet mere end 0,30 m fra terræn, udestuer, udvendige trapper, altaner, skorstene, tagterrasser, svømmebassiner samt solcelleanlæg eller solfangere og lignende: Mod vej ved sommerhuse må højden ikke være over 1,0 x afstanden til skel på egen grund eller udlagt linje mod vej. Er der fastsat en linje for vejens udvidelse regnes afstanden hertil.
  • § 180 (tilknytning til enfamiliehuse og lignende) for fritliggende garager og carporte, overdækkede terrasser, hvor gulvplanet maksimalt er hævet op til 0,30 m over terræn, drivhuse, skure, hønsehuse, pavilloner og lignende mindre bygninger til udhusformål, lagertanke for fyringsolie og lignende installationer, som er nødvendige til bygningens drift & teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet og tjenester: Må højden ikke være over 0,25 x afstanden til modstående vejlinje eller udlagt linje mod vej. Er der fastsat en linje for vejens udvidelse, regnes afstanden hertil.
  • § 182 (tilknytning til sommerhuse) for fritliggende garager og carporte, overdækkede terrasser, hvor gulvplanet maksimalt er hævet op til 0,30 m over terræn, drivhuse, skure, hønsehuse, pavilloner og lignende mindre bygninger til udhusformål & lagertanke for fyringsolie og lignende installationer, som er nødvendige til bygningens drift: Må højden ikke være over 0,5 x afstanden til skel på egen grund eller udlagt linje mod vej. Er der fastsat en linje for vejens udvidelse, regnes afstanden hertil.
 

Generelt kræver det byggetilladelse at opføre byggeri på en ejendom.

Byggeri undtaget for kravet om byggetilladelse

Søg om byggetilladelse på Byg og Miljøportalen

Se oplysninger om din ejendom på ois.dk

Digitalt kort

Gode råd hvis du skal bygge

Få gode råd hos den offentlige forbrugerportal. De hjælper bl.a. med, hvordan du bedst sikrer dine rettigheder gennem et byggeforløb. F.eks. hvordan du bliver mere sikker i, om du skal vælge tilbud, overslag, maksimum eller timepris.

Forbrugerportalen

Stilladser, containere og skurvogne

Søg om tilladelse inden der anbringes genstande, herunder stilladser og containere, byggematerialer m.v., på vejareal, fortov eller cykelsti.

Søg om råden over vejareal

Gravetilladelse hvis der skal graves i vejen

Før man graver i en vej, skal man have en gravetilladelse. Det gælder både for dem som ejer de ledninger, som ligger under vejen og for private personer.  Ledningsejere er blandt andre vandværker, DONG-Energy og TDC.

Ansøg om eller færdigmeld gravetilladelse

Energirenovering af sommerhuse eller feriehuse

Når du energirenoverer, vil dit sommerhus eller feriebolig stige i værdi. Du sparer samtidig på energiregningen og får et bedre indeklima – alt dette med god klimasamvittighed.

Pjece om energirenovering af sommerhuse (PDF)