Helårsbeboelse i sommerhus

Er du pensionist og har du ejet dit sommerhus i mere end 1 år? Så kan du benytte dit sommerhus til helårsbeboelse.

Hvem kan benytte sommerhus til helårsbeboelse?

Du skal have ejet dit sommerhus i mere end et år.

Dispensationen bortfalder ved ejerskifte, eller hvis boligen ikke længere bliver brugt til helårsbeboelse.

Du skal være en af følgende:

  • førtidspensionist
  • folkepensionist
  • efterlønsmodtager
  • modtager af fleksydelse (fleksydelse er en slags efterløn for flekslønsmodtagere)
  • over 60 år og oppebærer pension

En pensionists ægtefælle, samlever eller nært beslægtede kan sammen med pensionisten benytte boligen til helårsbeboelse. Efter pensionistens død kan ægtefællen, samleveren eller den nært beslægtede fortsætte med at benytte boligen til helårsbeboelse.

Du skal ikke søge om dispensationen, hvis du lever op til kravene.

Læs mere på borger.dk

Hvis du ikke har dispensation

Så kan du stadig bo i dit sommerhus

  • fra 1. marts til 31. oktober
  • i weekender
  • i kortvarige ferieophold

Flexboligordningen er en ordning, hvor nogle kommuner udøver den praksis, at tillade helårsboliger midlertidigt at fungere som fritidsbolig. Ordningen gælder ikke i Gribskov Kommune, fordi Byrådet ønsker at opretholde bopælspligten i helårsboliger.