Elforsyning/reduceret elafgift

Hvis du har problemer med din elforsyning, skal du kontakte dit elselskab.

Reduceret elafgift

Du har mulighed for at søge om reduktion i din elafgift, hvis du har elvarme.

Du kan eventuelt få reduktion med tilbagevirkende kraft.

Hvad skal du gøre?

Du skal kontakte dit elselskab. Selskabet har ofte oplysninger på deres hjemmeside og eventuelt et skema, du skal udfylde.

Vær opmærksom på, at dette skema IKKE skal sendes til os. Vi har allerede meddelt dit elselskab, at vi giver oplysningerne i digital form via BBRmeddelelsen.

Hent din BBR-meddelelse og opdatere BBR-oplysninger

Du skal kontakte os, så vi kan ajourføre dine BBR-oplysninger, hvis:

  • Opvarmningen i din bolig ikke er korrekt registreret
  • Din ret/dispensation til at bo hele året i dit sommerhus, ikke er
    korrekt registreret i BBR

Kontakt os enten via www.bbr.dk eller bbr@gribskov.dk og meddel hvad der skal ajourføres.

Du kan hente din BBR-meddelelse på www.bbr.dk eller www.ois.dk

Hvis dit elselskab mangler oplysninger

Vi har ikke oplysninger om, hvornår din elvarme er installeret. Det har du selv, fx i form af købs-/håndværkerkvitteringer og/eller forbrugsoplysninger. Disse oplysninger skal du sende til dit elselskab og ikke til kommunen.

Vi har erfaring for, at nogle elselskaber gerne vil have oplyst, hvornår vi har registreret din elvarme i BBR. Hvis dit elselskab vil vide det, er de velkommen at kontakte os.