Ansøgning om reduktion af elafgift

Ansøgning om reduktion af elafgift er alene en sag mellem dig som kunde og dit elselskab.

Kommunen er ikke forpligtet til at udfylde et skema eller sende en mail til dit elselskab vedr. registreringsdato af elvarme som primær varmekilde i BBR.

Elselskaberne har selv ansvar for at fremsøge den dokumentation, de har brug for. Det gælder også de ansøgninger de modtager om reduktion af elafgift.

Baggrund

Kommunernes Landsforening (KL) har været i dialog med Green Power Denmark, som er interesseorganisation for mange elselskaber. Formålet har været, at elselskaberne opretter adgang til de offentlige og gratis BBR-oplysninger. Dette er tilsyneladende ikke sket på trods af, at de enkelte elselskaber har haft mulighed for dette siden 2019, hvor BBR-data blev offentligt tilgængelige.

KOMBIT, kommunernes it-fællesskab, har derfor udviklet et simpelt og midlertidigt opslagsværk. Dette kan elselskaberne og alle andre anvende gratis indtil slutningen af 2023. Herefter skal elselskaberne selv have en løsning på plads.

Opslagsværket viser BBR-data direkte fra BBR-registret. Opslagsværket er frit tilgængeligt og findes på: https://ejd.gis4mobile.com/

Såfremt dit elselskab ikke vil fremsøge data herfra, må vi henvise til elselskabets eget ansvar for at fremsøge data på anden vis.

Hent din BBR-meddelelse og opdatere BBR-oplysninger

Vi gør opmærksom på at det er til enhver tid gældende ejers ansvar, at BBR oplysningerne er korrekte og opdaterede. Du kan logge ind på https://bbr.dk/ret med Mit ID, hvor du kan gennemgå og rette dine oplysninger. Eller du kan sende os en mail på BBR@gribskov.dk

Det er ikke muligt at registrere oplysninger med tilbagevirkende kraft for hverken borgere eller kommune.

Du kan hente din BBR-meddelelse på www.bbr.dk eller www.ois.dk