Grundejerforeninger og vejlaug

Som grundejer har du enten mulighed for eller pligt til at være medlem af en grundejerforening.

En grundejerforening eller et vejlaug varetager bl.a. vedligeholdelse af de private fællesveje og fællesarealer.

Gribskov Kommune ønsker at registrere aktuelle data, til brug i NetGIS:

  • Om der findes der en grundejerforening i et bestemt område?
  • Hvad grundejerforeningens navn er?
  • Grundejerforeningens CVR nummer?

Gribskov Kommune gemmer ikke kontaktoplysninger på de enkelte grundejerforeninger.

Vi henviser derfor til at bruge kommunens digitale kort hvor CVR nummeret på de enkelte grundejerforeninger kan findes.

Derfor opfordrer vi de enkelte grundejerforeninger til at oprette et CVR nummer som forening.

Læs om mulighederne på Erhvervsstyrelse hjemmeside: Frivillige foreninger

Gribskov Kommune kan kontaktes på tms@gribskov.dk.

På kommunes digitale kort kan du vælge Tema "Lokalsamfund" og herunder "Grundejerforeninger". Når temaet er valgt kan du zoome ind på dit område.

Digitalt kort

Gribskov Kommunes oplysninger er ikke i alle tilfælde fyldestgørende. Oplysningerne afhænger, at grundejerforeningen selv melder ind til Gribskov Kommune.