Henvendelse vedr. gener fra naboejendomme

Det er altid bedst selv at løse en nabostrid. Det er dog i nogle tilfælde muligt at inddrage kommunen ved at lave en henvendelse om gener fra anden ejendom.

Henvendelserne kan omhandle byggeri på naboejendom, ejendomme med fare for personskade eller nedstyrtning, gener fra røg, støj, støv og lignende. 

Udfyld klageskema

Orientering om klageskemaet 

Formålet med skemaet er, at fremme kommunens behandling af din henvendelse. Udfyldelse af klageskemaet er ikke en betingelse for, at vi kan behandle din klage, men vi henstiller til, at du benytter skemaet, da det fremmer sagsbehandlingen. 

Kommunen opretter en sag for din henvendelse og skemaet vil indgå i sagens dokumenter. For at kunne behandle din klage skal vi bruge en beskrivelse af det konkrete forhold, du klager over. Klage skal indeholde præcise oplysinger om, hvad der klages over. Klages der over støj, skal det oplyses, hvor og hvornår generne er til stede. Det er ikke mulig at klage anonymt. 

Klage over hegn i skel

Klager over hegn, skal sendes til hegnsynssekretariatet. 

Information om hegnsyn