Inklusionskriterier til STIME - Når svære følelser fører til selvskade

Inklusion og eksklusionskriterier for STIME forløb - Når svære følelser fører til selvskade

 • Unge i alderen 12-14 år, der skønnes normaltbegavede.
 • Aktuelle tanker om selvskade.
 • Har mindst én gang inden for de seneste måneder udøvet direkte (ikke-suicidal) selvskade (for eksempel skåret sig, brændt sig, kradset sig til blods, slået sig eller slået en kropsdel ind i noget).
 • Selvskade behøver ikke være det primære problem for den unge, hvis den primære psykiatriske problemstilling er varetaget.
 • Udelukkende selvskade i socialt accepteret sammenhæng (for eksempel piercinger og tatoveringer)
 • Udelukkende indirekte selvskade (hvor skaden opstår indirekte og over en mere udstrakt tidsperiode for eksempel overdrevet stof- og alkoholforbrug, udsultning eller opkast efter måltider).
 • Udelukkende selvskade by proxy (det vil sige selvskade med en anden persons medvirken som for eksempel seksuel selvskade).
 • Selvskade med intention om at begå selvmord.
 • Øget og akut selvmordsrisiko
 • De konkrete selvskadehandlinger er alvorlige med f.eks. vansiring til følge
 • Selvskaden er repetitiv og frekvensen er stigende
 • Selvskaden udføres i ansigt, på bryster eller kønsorganer
 • Mistanke om alvorlig psykopatologi og/eller udviklingsforstyrrelser.

Relateret indhold