Familievejlederordningen

Når Gribskov Kommune bliver orienteret om, at dit barn har fået konstateret nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, inviteres du til at komme til et fælles informationsmøde jævnfør servicelovens § 11, stk. 8.
Formålet med familievejlederordningen/informationsmødet er:

  • at sikre, at din familie får et tilbud om introducerende råd og vejledning rådgivningen og vejledningen skal medvirke til at øge dit kendskab til de muligheder, der kan være for iværksættelse af social indsats og til tilbud om offentlig hjælp i Gribskov Kommune.
  • der oplyses om handicaporganisationer på området.
  • der kan ved mødet blive etableret kontakt til andre familier med børn med nedsat funktionsevne som også deltager til informationsmødet med henblik på dannelse af netværk.

Familievejlederordningens indhold er af generel og overordnet karakter, og er en form for brobygning mellem dig og Gribskov Kommune.

I familievejlederordningen er der ikke kompetence til at træffe afgørelser.
Familievejlederordningen er et frivilligt tilbud og et enkelt stående informationsmøde. Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs og efter mødet. Hvis der er behov for yderligere vejledning, viderehenvises du til rette afdeling.
Hvis kommunen ikke har fået kendskab til barnets funktionsnedsættelse eller man som borger er i tvivl herom, kan man tage kontakt til kommunen og orientere kommunen herom. Det gøres ved at sende en mail til socialeindsatser@gribskov.dk med titlen ”Familievejlederordning” i emnefeltet og oplysninger om barnets navn, fødselsdato og funktionsnedsættelse i mailen.

Du kan læse om hvordan du sender Digital post

Hvis det er dokumenteret, at du har fået tilbuddet tidligere, vil du blive henvist videre.