Firstmove

Firstmove er er vores tilbud til unge, der har et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer.

Firstmove arbejder ud fra en handleplan, der er lagt i samarbejde med en socialrådgiver, din familie og dig som ung. Tilgangen tager udgangspunkt i din selvforståelse og udviklingsproces, under hensyn til dine og dine omgivelsers forståelse af dit stof- eller alkoholforbrug.

Tænker du, at dette tilbud kunne være interessant for dig - eller en af dine nærmeste, er du velkommen til at kontakte Gribskovs åbne, anonyme rådgivningstilbud, eller den lokale FSI rådgiver som er tilknyttet din skole.

Du kan læse om åben, anonym rådgivning her:

Åben, anonym rådgivning