Patientsikkerhed i Gribskov Kommune

Her kan du læse om, hvordan vi arbejder med patientsikkerhed i Gribskov Kommune samt finde oplysninger om, hvordan du kan indrapportere en utilsigtet hændelse (UTH).

I Gribskov kommune arbejder vi dagligt med patientsikkerheden, fordi vi gerne vil blive endnu bedre. Alle leverandører af sundhedsfaglige ydelser i kommunen (for eksempel et plejehjem eller hjemmesygeplejen) har en patientsikkerhedskoordinator med særligt fokus på patientsikkerhed. Ledelsen hos den enkelte leverandør har fokus på patientsikkerhed i daglig ledelse, via egenkontrol, undervisning og meget mere. Derudover er der netværksmøder om patientsikkerhed på tværs i kommunen. For at følge kvaliteten af vores tilbud, har vi årlige uvarslede tilsyn foretaget af et eksternt tilsynsfirma. Derudover kan behandlingsstederne få besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Alle tilsynsrapporter lægges op på kommunens hjemmeside, hvor du også kan læse kommunens tilsynspolitik

Tilsynrapporter

Gribskov Kommunes tilsynspolitik

Er du borger eller pårørende og har oplevet fejl i behandlingen, har du mulighed for at gøre os opmærksomme på dette ved at indrapportere en Utilsigtet hændelse (UTH). Indrapportering af en utilsigtet hændelse er ikke en klage, men en mulighed for at give din viden videre, så vi kan lære noget af den og blive bedre. Hvis du i stedet vil klage, skal du kontakte den pågældende leverandør af plejen/behandlingen.

Du kan se hvordan du indrapporterer en Utilsigtet hændelse her:

Sådan rapporterer du en Utilsigtet hændelse

Video om Utilsigtede hændelser

Kontakt kommunens Risikomanager, hvis du har spørgsmål til tilsyn, tilsynspolitikken, arbejdet med patientsikkerhed i kommunen eller utilsigtede hændelser.

Risikomanager og kvalitetskoordinator

Lise Bernhard
Mailadresse: lhber@gribskov.dk
Telefon: 72497438