Tilsynspolitik

Her kan du finde Gribskov Kommunes tilsynspolitik på Social- og Sundhedsområdet.

Tilsynspolitikken dækker personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, sygepleje, plejecentre herunder friplejecentre, center for midlertidigt ophold og trænings- og rehabiliteringsområdet.

Formålet med tilsynspolitikken er at sikre, at:

  • Den løbende kvalitetsopfølgning med ydelser gennemføres.
  • Efterprøve, om borgerne får de ydelser, de er visiteret til.
  • Efterprøve, om borgerne visiteres til de ydelser, de er berettigede til.

Du kan se tilsynspolitikken her:

Tilsynspolitik 2021

Skematisk oversigt over tilsyns- og kvalitetsopfølgningsmetoder - bilag til tilsynspolitikken

 

Hvis du som borger eller pårørende oplever mangler i de visiterede ydelser eller i leveringen af dem, opfordrer Center for Sundhed og Omsorg til, at du tager kontakt til leverandøren hurtigst muligt, så forventningerne kan blive afstemt og udfordringerne løst.. Som borger eller pårørende kan du også kontakte Visitationen, hvis du er bekymret eller har en formel klage.

Du kan ringe til Borgerservice  på 7249 6000 og spørge efter Visitationen i Center for Sundhed og Omsorg.

Du kan også sende en mail til sundhedogomsorg@gribskov.dk, og så vil Visitationen kontakte dig så snart det er muligt.