Tilsynspolitik

Her kan du finde Gribskov Kommunes tilsynspolitik på Social- og Sundhedsområdet.

Tilsynspolitikken dækker personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, sygepleje, plejecentre herunder friplejecentre, center for midlertidigt ophold og trænings- og rehabiliteringsområdet.

Formålet med tilsynspolitikken er at sikre, at:

  • Den løbende kvalitetsopfølgning med ydelser, gennemføres.
  • Efterprøve, om borgerne får de ydelser, de er visiteret til.
  • Efterprøve, om borgerne visiteres til de ydelser, de er berettigede til.

Du kan se tilsynspolitikken her:

Tilsynspolitik (PDF)