Praktisk hjælp

Gribskov Kommune tilbyder praktisk hjælp til borgere i eget hjem, som har behov for det.

Den hjælp og støtte som du tilbydes, vil altid tage afsæt i dine individuelle behov for hjælp og din funktionsevne.

Hvem kan få praktisk hjælp?

Du kan få praktisk hjælp, hvis:

  • Du er fyldt 18 år.
  • Du har en varig eller midlertidig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • Du eller andre i din husstand ikke selv kan udføre opgaven.

 

 

Yderligere information

Kvalitetsstandarder